Loket zorg Geldrop-Mierlo

Hofstraat 4
5664 HT Geldrop

Dependance Mierlo (alleen op afspraak)
Dorpsstraat 210
5731 JL Mierlo

Mantelzorgsteunpunt Geldrop-Mierlo
Bezoekadres
Mierloseweg 30c Geldrop
5666 KA, Geldrop
T: 040 - 2867525
W: www.levgroep.nl

Wilt u weten wat in uw buurgemeente aan mantelzorg wordt aangeboden?
Meer weten?

Deelnemende gemeenten

Op welke gemeenten heeft deze website betrekking?

De informatie via deze website is van toepassing op het werkgebied van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo en Waalre, die gezamenlijk aangeduid worden als de Kempengemeenten. De Kempen ligt geografisch gezien kortweg ten westen van de stad Eindhoven.

Een specifieke plaats in dat rijtje nemen de gemeenten in. Op 1 januari 2007 trad de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. Het betekent, dat gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mantelzorg en beslissen, waaraan de gelden worden besteed.

De gemeenten hebben hierover de regie te voeren. Niet onbelangrijk omdat de druk op mantelzorgers alleen nog maar zal toenemen en ondersteuning meer en meer gewenst zal zijn. In feite dient versterking van de bestaande mogelijkheden voor mantelzorgers voor de komende jaren voorrang te hebben, is een wens van velen.

Hoe groot is eigenlijk de groep mantelzorgers?

Enkele feiten en cijfers tonen aan, dat een niet onaanzienlijk deel van de samenleving betrokken is bij het thema mantelzorg. In Nederland helpen 1,4 miljoen mensen, jong en oud, hulpbehoevende familieleden, vrienden of bekenden en bij deze hoge aantallen wordt nog wel uitgegaan van de formele aanduiding van mantelzorg: zorgverlening langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week. In feite zetten zich meer dan 3 miljoen mensen op een of andere manier in voor een ander. Kijkend naar de Kempen kan een op de zeven inwoners als mantelzorger aangemerkt worden en de omvang van deze groep neemt snel toe.

Een verdeling op basis van leeftijd laat het volgende zien:
 • Mantelzorgers van 19-64 jaar: van de totale bevolking zijn er ongeveer 4200 mensen, die op enigerlei wijze mantelzorg geven. Een kwart hiervan zegt dit langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per dag te doen.
 • Mantelzorgers van 12-25 jaar: aangenomen wordt, dat ongeveer 10% van alle thuiswonende kinderen en jongeren zorg verlenen voor een langdurig familielid.
 • Mantelzorgers vanaf 64 jaar: circa 17% van alle mantelzorgers bestaat uit personen uit deze leeftijdsklasse.

Meer online informatie:
 • GGD Brabant-Zuidoost
  De GGD Brabant-Zuidoost ondersteunt mensen met onderzoek naar en voorlichting over een gezonde leefstijl. Mantelzorgers kunnen onder 'Informatie over' en dan onder het kopje 'Gezond leven' informatie vinden over wat je zelf kunt doen om gezond te blijven.
 • GGzE
  Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen biedt zorg aan mensen met een (ernstige) psychosociale en psychiatrische problematiek in voorzieningen en woonvormen in Eindhoven en in een beperkt aantal plaatsen in de omgeving van Eindhoven.
 • Expertisecentrum Mantelzorg
  Jongerenpagina van het landelijk kenniscentrum als samenwerkingsverband van Movisie enn Vilans.
 • Gemeente Bergeijk
  Website van de gemeente Bergeijk
 • Gemeente Bladel
  Website van de gemeente Bladel
 • Gemeente Eersel
  Website van de gemeente Eersel
 • Gemeente Geldrop-Mierlo
  Website van de gemeente Geldrop-Mierlo
 • Gemeente Reusel-De Mierden
  Website van de gemeente Reusel-De Mierden
 • Gemeente Valkenswaard
  website van de gemeente Valkenswaard
 • Gemeente Waalre
  Website van de gemeente Waalre
 • GOW
  Steunpunt Mantelzorg als onderdeel van het GOW biedt informatie, advies, ontmoeting en ondersteuning aan mantelzorgers in De Kempen.
 • MEE Zuidoost Brabant
  Mee Zuidoost Brabant biedt praktische en emotionele ondersteuning aan mantelzorgers.
 • ZuidZorg
  ZuidZorg is aanbieder van thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg e.a. in Eindhoven en in omliggende gemeenten.

Zoek naar informatie