Loket zorg Geldrop-Mierlo

Hofstraat 4
5664 HT Geldrop

Dependance Mierlo (alleen op afspraak)
Dorpsstraat 210
5731 JL Mierlo

Mantelzorgsteunpunt Geldrop-Mierlo
Bezoekadres
Mierloseweg 30c Geldrop
5666 KA, Geldrop
T: 040 - 2867525
W: www.levgroep.nl

Wilt u weten wat in uw buurgemeente aan mantelzorg wordt aangeboden?
Meer weten?

Algemene Internet Voorwaarden

Op het gebruik van onze Internet site zijn onze algemene Internet voorwaarden van toepassing.

Deze algemene Internet voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van onze Internet site:

Intellectuele eigendomsrechten
Indien u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een tip die voor meerdere klanten van belang zou kunnen zijn, geeft u ons daarmee het recht dat bericht op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Uiteraard geldt dit niet voor gegevens omtrent uw bedrijf. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze Internet site, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij ons en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben.

Veiligheid
De gegevens die u opgeeft bij registratie en bestellingen worden via een beveiligd protocol over het net gestuurd. Wij laten dagelijks een viruscheck uitvoeren, teneinde zoveel mogelijk te waarborgen dat onze Internet site virusvrij is en blijft. Wij kunnen de virusvrijheid van onze Internet site echter niet garanderen.

Prijzen & promoties
Bij het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze Internet site wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen. De hardcopy versie van onze algemene voorwaarden.

Zoek naar informatie