Loket zorg Geldrop-Mierlo

Hofstraat 4
5664 HT Geldrop

Dependance Mierlo (alleen op afspraak)
Dorpsstraat 210
5731 JL Mierlo

Mantelzorgsteunpunt Geldrop-Mierlo
Bezoekadres
Mierloseweg 30c Geldrop
5666 KA, Geldrop
T: 040 - 2867525
W: www.levgroep.nl

Wilt u weten wat in uw buurgemeente aan mantelzorg wordt aangeboden?
Meer weten?

Laatste nieuwtjes

Nieuwtjes, oproepen,  of andere wetenswaardigheden voor mantelzorgers worden getoond zolang het relevant is.
 

€ 75.000 voor vernieuwend idee voor mantelzorg of vrijwilligerszorg

 € 75.000 voor vernieuwend idee voor mantelzorg of vrijwilligerszorg

Heeft u een vernieuwend idee voor mantelzorg of vrijwilligerszorg? Stuur dat idee dan in voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs van ZonMw en VSBfonds. De winnaar krijgt € 75.000 om zijn idee uit te voeren.Bovendien krijgen alle kanshebbers hulp om hun idee uit te werken en gefinancierd te krijgen. Stuur uw idee in vóór 22 april 2014 via www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl.

De opdracht
Elk idee is welkom, zolang het maar vernieuwend is en mensen (beter) in staat stelt om zorg te dragen voor elkaar. Bijvoorbeeld nieuwe manieren om mantelzorgers te ontlasten of oplossingen die de combinatie van werk en zorg beter mogelijk maken. Maar ook manieren om in de buurt meer helpende handen te vinden.

 De prijs
De winnaar van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs krijgt € 75.000 om zijn idee uit te voeren. De Nationale Zorgvernieuwingsprijs helpt ook andere kanshebbers verder te komen. Zij krijgen tips in het Zorgvernieuwingsatelier om hun idee verder uit te werken en worden op het spoor gebracht van mogelijke financiers.

 Voor wie? 
Iedereen kan insturen. Patiënten, mantelzorgers, zorgverleners en zorgvernieuwers. Zolang er maar een organisatie is die het idee (mee) uitvoert.

Goede ideeën verdienen een kans 
Elke twee jaar organiseren ZonMw en VSBfonds de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. De prijs is bedoeld om goede ideeën voor betere zorg en welzijn een kans te bieden. Voor veel goede ideeën is vaak geen tijd en geld om ze uit te werken. Of het is niet duidelijk hoe je van een idee naar een haalbaar plan komt. De Nationale Zorgvernieuwingsprijs doet daar wat aan.

 Meer informatie

Inschrijven via www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl