Loket zorg Geldrop-Mierlo

Hofstraat 4
5664 HT Geldrop

Dependance Mierlo (alleen op afspraak)
Dorpsstraat 210
5731 JL Mierlo

Mantelzorgsteunpunt Geldrop-Mierlo
Bezoekadres
Mierloseweg 30c Geldrop
5666 KA, Geldrop
T: 040 - 2867525
W: www.levgroep.nl

Wilt u weten wat in uw buurgemeente aan mantelzorg wordt aangeboden?
Meer weten?

Over ons

Mantelzorg wordt gegeven in de situatie, dat mensen niet of gedeeltelijk voor zichzelf kunnen opkomen. Daarbij zijn hulpvragers in eerste instantie aangewezen op de eigen omgeving. Gezin, buur of vriend vinden het vaak de gewoonste zaak van de wereld om te helpen. Daarom is het goed dat er waardering en erkenning voor de mantelzorgers bestaat. En vooral ook ondersteuning en belangenbehartiging. Die ondersteuning is er en wordt gegeven door diverse organisaties, die allerlei activiteiten ontplooien om mantelzorgers de helpende hand te bieden.

Instanties uit de regio van de Kempen, Valkenswaard, Geldrop-Mierlo en daarbuiten hebben de handen ineengevouwen om mantelzorgers meer van dienst te kunnen zijn. Een netwerk van organisaties, die zich bezighoudt met mantelzorgondersteuning werkend vanuit de professionele hoek als op basis van inzet van vrijwilligers. Een groot aantal organisaties werkt samen in de zgn. Werkgroep Mantelzorg De Kempen, waarin de regionale lidorganisaties vertegenwoordigd zijn: elk vanuit de eigen discipline, van zorg en welzijn naar belangenbehartiging.
Wat biedt de website aan de mantelzorger?

De website is opgezet om de mantelzorger van dienst te zijn en kan op verschillende manieren gebruikt worden. Met te reageren op de site laat je de website groeien. Dat kan via de e-mail of via de rubriek...
  • Het overzicht van links geeft je de mogelijkheid via de verschillende sites veel informatie en advies op te halen over het begrip mantelzorg en alles wat daarmee samenhangt.
  • Zoek je ondersteuning voor thuis of voor jouw persoonlijk dan zijn er een groot aantal lidorganisaties in de regio, die zich bezighouden met het thema mantelzorg. De rubriek ondersteuning geeft je wegwijs in de mogelijkheden: per organisatie is een compacte omschrijving van werkwijze en doelgroep beschikbaar.
  • De lidorganisaties van deze website bieden ook de gelegenheid met hen in contact te komen: mantelzorgers kunnen hun vragen en opmerkingen direct aan de consulenten voorleggen.
  • Een verbinding met het Lokaal Loket van de aangesloten gemeenten.
  • Speciaal uitgelicht is de positie van de jonge mantelzorger: jonge mantelzorgers kunnen hun ervaringen delen en reageren op verhalen van anderen.
  • Het thema werk en mantelzorg.

Zoek naar informatie