Loket zorg Geldrop-Mierlo

Hofstraat 4
5664 HT Geldrop

Dependance Mierlo (alleen op afspraak)
Dorpsstraat 210
5731 JL Mierlo

Mantelzorgsteunpunt Geldrop-Mierlo
Bezoekadres
Mierloseweg 30c Geldrop
5666 KA, Geldrop
T: 040 - 2867525
W: www.levgroep.nl

Wilt u weten wat in uw buurgemeente aan mantelzorg wordt aangeboden?
Meer weten?

Uw privacy ook onze zorg

De gegevens die wij van uw bedrijf en onze contactpersoon bij uw bedrijf verkrijgen via het gebruik van onze Internet site behandelen wij vertrouwelijk. Het gaat daarbij onder meer om de volgende gegevens:
- de gegevens die u actief opgeeft over u zelf en onze contactpersoon (zoals uw emailadres,overige adresgegevens etc);
- uw gebruik van onze Internet site (zoals de pagina's die u bezocht heeft en de frequentie waarmee deze pagina's door u bezocht zijn.)

Wij leggen de gegevens die u over uw bedrijf en onze contactpersonen aldaar bij registratie en als klant en bestellingen aan ons verstrekt in een bestand vast. Uw gegevens worden niet aan een derden ter beschikking gesteld. Het bestand wordt voorts gebruikt voor zowel statistische analyses als analyses per bedrijf. Voorts maken wij gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak onze Internet site wordt bezocht, via welke links dat gebeurt etc. Ook maken wij gebruik van cookies. Indien u daar bezwaar tegen heeft, verzoeken wij u uw Internet browser zodanig in te stellen dat deze het plaatsen van een cookie meldt, zodat u deze vooraf kunt weigeren. Wij wijzen u er op dat het niet te voorkomen is dat derden bijvoorbeeld de frequentie waarmee u onze Internet site bezoekt op naam kunnen registreren.

Zoek naar informatie